Gia công sản phẩm nhựa, thiết kế sản phẩm nhựa khuôn mẫu
19/09/2018 - 11:09:26 PM | 1003

Gia công, thiết kế các sản phẩm nhựa, nhựa kết hợp kim loại, khuôn mẫu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ OEM cho khách hàng, giúp họ thiết kế và sản xuất các sản phẩm nhựa theo yêu cần riêng của khách hàng

0